Vårt åtagande för att rädda Östersjön. | folk o folk

Vårt åtagande för att rädda Östersjön.

Östersjön anses idag som ett av de mest förorenade haven i världen. Det går fortfarande att rädda, men det kräver omedelbara åtgärder. De mest allvarliga miljöproblemen är övergödning, farliga ämnen, sjötrafik och förlusten av biologisk mångfald. Problemen är sammanlänkade.

Östersjön fotograf Janne Gröning
Baltic Sea Commitment Maker

The Baltic Sea Action Group (BSAG) är en oberoende, icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för att återställa den ekologiska balansen i Östersjön. Arbetet grundar sig i konstruktiva samarbeten på alla nivåer i samhället, inklusive den högsta politiska nivån i alla Östersjö-länder, myndigheter och privat sektor. BSAG tillhandahåller forskningsresultat till beslutsfattare och gör det möjligt för företag att finna och implementera lösningar. 

folk o folk ingår i den finländska koncernen Altia som bland annat är en stor producent av vodka. Huvudingredienserna i Altias alkoholdrycksproduktion är vatten och destillat av korn odlat i Finland. Altia har förbundit sig till att uppnå målet att stödja hållbart jordbrukande genom kontrakterade bönder och att minska vattenkonsumtionen i produktionen.

Altia är en stor köpare av korn i Finland med 1500 kontrakterade bönder som odlar på totalt 50 000 hektar. Siffran motsvarar ca 2,5 procent av Finlands uppodlade mark. Altia strävar efter att vara uppmärksamma på effekterna av vår verksamhets påverkan på Östersjön och andra vatten. Altias åtagande spelar en betydande roll i insatserana att rädda Östersjön. Välskötta jordbruk som minimerar läckage av näring ger också en högre avkastningsnivå för bönderna.

Man i ett kornfält i Ilmajoki Finland

En av de viktigaste praktiska aspekterna av Altias åtagande är att erbjuda stöd till kontraktsbönder och verktyg för att hjälpa dem att upprätthålla den korrekta näringsbalansen. Genom att ge bönderna information om fosfor- och kvävehalten på kornet som de har levererat till Altia kan de optimera odlingsmetoderna, vilket leder till en minskning av näringsläckage.

Altia har även anordnat informationstillfällen för bönder och försett dem med kunskap om hur man främjar hållbara odlingsmetoder.

Det andra målet i Altias åtagande, att minska vattenåtgången i produktionen, har också blivit välimplementerat. Genom att fokusera på optimerad vattenförbrukning och på produktionsutrustningen har vattenförbrukningen minskat och spillvattenkvaliteten har förbättrats. Dessutom kommer en investering i Altias estniska anläggning 2015 att minska vattenförbrukningen ytterligare i framtiden.

Även om Altias åtagande officiellt är fullgjort i slutet av 2017 så finns det ingen ände i sikte för Altias ansträngningar mot ett mer hållbart jordbruk.

Koskenkorva Sauna Barrel
Systembolagsnummer: 82684

Koskenkorva är en ort i Ilmajoki kommun i Västra Finlands län och är naturligtvis mest känd för vodkan som är uppkallad efter orten. Koskenkorva Vodka är en premiumvodka, tillverkad av korn från Koskenkorvas egna fält sen 1953. Koskenkorva är destillerad mer än 250 gånger och har en mycket ren, neutral vodkakaraktär. Den här varianten lagras på kraftigt kolade ekfat av amerikansk ek som ger en smak med inslag av kolade fat, vanilj, rökighet, åldrade träplankor och rostad malt.

Utskrift
Relaterat Innehåll
Kategori

Se om produkten finns i lager på ditt Systembolag

Ingen butik vald Aktuell Systembolagsbutik:

Finding nearest stores...

Systembolagsbutiker som har produkten i lager