Personuppgifts- och cookiepolicy | folk o folk

Personuppgifts- och cookiepolicy

Tack för att du besöker www.folkofolk.se (”webbplatsen”). Webbplatsen drivs av Altia Sweden Services AB, Box 27084, SE-102 51 Stockholm, med organisationsnummer 556610-3049 (nedan kallat ”Altia”). Altia åtar sig att skydda din integritet och dina personuppgifter i enlighet med gällande integritets- och dataskyddslagstiftning (inklusive Personuppgiftslagen 1998:204). Syftet med personuppgifts- och cookiepolicyn är att förse dig med information om hur dina uppgifter (inklusive personuppgifter) behandlas av Altia i samband med webbplatsen. Läs personuppgifts- och cookiepolicyn innan du använder webbplatsen. Denna personuppgifts- och cookiepolicy innehåller även information om hur webbplatsen använder cookies. Om du inte godkänner den ska du inte använda webbplatsen.

Kontaktuppgifter till Altia finns i slutet av denna personuppgifts- och cookiepolicy.

Information som vi kan samla in

Generellt kan du besöka webbplatsen utan att uppge några personuppgifter. Du kan emellertid frivilligt skicka in personuppgifter till Altia, via e-post eller på andra sätt, till exempel när du börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev, sparar din shoppinglista eller har kontakt med oss på något sätt (t.ex. via sociala medier eller om du ber om information eller hjälp eller rapporterar ett problem med webbplatsen).

Dessutom använder webbplatsen verktyg för webbplatsanalys för att samla in teknisk och annan anonym information om hur webbplatsen används. Webbplatsen använder också cookies, som är textfiler som placeras på din dator, och cookie-liknande filer och teknik för att analysera hur webbplatsen används. Dessa kallas för ”cookies”. Syftet med att använda verktyg för webbplatsanalys och cookies är att förbättra användarupplevelsen, innehållet på webbplatsen och Altias tjänster. Användningen av dessa kan inte, och är inte avsedda att, identifiera webbplatsens användare. Om du besöker webbplatsen och din webbläsare är inställd till att ta emot cookies anser Altia att detta utgör ett godkännande av användning av cookies. Om du inte vill ta emot cookies kan du inaktivera dem i webbläsaren. Observera att om du inaktiverar cookies kan det medföra att du inte kan använda vissa tjänster på webbplatsen.

Altias användning av informationen

Den information vi samlar in lagras i våra databaser i EU, och kan användas i följande syften: 

 • tillhandahållande av de produkter du köper;
 • autentiserings- och identitetskontroller;
 • utveckling, underhåll och hantering av webbplatsen och relaterade produkter (inklusive men inte begränsat till mätning och analys av trafiken och optimering av webbplatsens innehåll);
 • utveckling och hantering av kundrelationer (inklusive obegränsad hantering av kundfrågor)
 • bedrägeri samt bevakning och utredning av risker;
 • hantering av kundfrågor;
 • direkt reklam (med ditt samtycke i den utsträckning detta krävs enligt gällande lagstiftning); och
 • analys och klassificering av kundbasen samt relaterade aktiviteter i syfte att förbättra webbplatsen och för målinriktad kommunikation i marknadsföringssyfte (om du inte har valt bort detta alternativ).

Altia samlar inte in andra personuppgifter om dig utöver sådana som du väljer att lämna ut (till exempel namn och e-postadress), och vi kommer inte att sälja, hyra ut, handla med eller på andra sätt lämna ut dina personuppgifter till någon utanför Altia-koncernen. Vi kan dock dela den insamlade informationen med andra organisationer enligt följande:

 • Till externa tjänsteleverantörer och partners i den utsträckning det krävs för att uträtta tjänster i samband med webbplatsen; 
 • Enligt vad som tillåts enligt lag i syfte att undersöka, förebygga eller vidta åtgärder mot olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri, brott mot Altias immateriella rättigheter, brott mot webbplatsens Användarvillkor eller andra avtal, eller enligt vad lagen i övrigt kräver.
 • Om vi behöver dela informationen för att tillhandahålla en produkt eller tjänst som du har beställt.
 • Om vi har ditt samtycke att göra det.
 • Om vi säljer eller köper någon verksamhet eller tillgång, i vilket fall vi kan lämna ut informationen till den tilltänkta säljaren eller köparen av den verksamheten eller tillgången.
 • Om våra tillgångar eller väsentligen alla våra tillgångar förvärvas av en tredje part, i vilket fall informationen generellt är en av de överförda tillgångarna. 

När vi använder dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna policy kan det hända att vi skickar dina personuppgifter till länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA). Om detta sker ser vi till att lämpliga åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter och rättigheter.

Tredje parts tjänster

Vidare debiteras de produkter du beställer via Altias utsedda betalningsleverantör. Dina betalningsuppgifter hanteras av betalningsleverantören och Altia får ingen tillgång till dessa uppgifter.

Lagring av data och säkerhetsåtgärder

Altia sparar personuppgifter så länge som krävs för de syften som anges ovan eller så länge gällande lagstiftning kräver och/eller tillåter.

Altia eftersträvar att använda lämpliga åtgärder (med hänsyn också till personuppgifternas art) för att skydda dina personuppgifter. Sådana åtgärder innefattar, i förekommande fall, användning av brandväggar, säkra serveranläggningar, kryptering, användning av lämpliga system och processer för hantering av åtkomsträttigheter, noggrant urval av processorer och andra tekniskt och kommersiellt rimliga åtgärder för att på lämpligt sätt skydda dina personuppgifter mot otillåten användning eller otillåtet utlämnande. Altia kan också skapa lämpliga säkerhetskopior och använda andra sådana medel för att förhindra oavsiktlig skada på eller förstörelse av dina personuppgifter, och för att se till att Altias tjänster fungerar korrekt.

Användning av cookies och andra tekniska funktioner

Webbplatsen använder verktyg för webbplatsanalys för att samla in teknisk och annan information om hur webbplatsen används. Webbplatsen använder också cookies, som är textfiler som placeras på din dator, samt cookie-liknande filer och teknik för att analysera hur webbplatsen används.

Syftet med att använda verktyg för webbplatsanalys och cookies är att förbättra användarupplevelsen, innehållet på webbplatsen och Altias tjänster.

Altia använder tredje parts cookies och andra tekniska funktioner som tillhandahålls via Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Conversion Tracking Pixel och Twitter Conversion Tracking Pixel för statistik och insamling av information om hur webbplatsen används.

De uppgifter som samlas via cookies får  sammansättas och anonymiseras.

Om du inte vill ta emot cookies eller vill ta tillbaka ditt samtycke till bruk av dessa funktioner kan du inaktivera dem i webbläsaren. Observera att om du inaktiverar cookies kan det medföra att du inte kan använda vissa tjänster på webbplatsen.

Om du vill ta bort cookies från din webbläsare hittar du instruktioner på följande webbplatser:

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter när det gäller hur Altia behandlar dina uppgifter, där det är lämpligt och med undantag för eventuella restriktioner på grund av gällande lagstiftning:
 

 • Rätt till åtkomst: Du har rätt att veta vilka av dina personuppgifter Altia har tillgång till.
   
 • Rätt att begära rättelse, blockering eller radering: Du har rätt att begära att Altia korrigerar, raderar eller blockerar (efter vad som är lämpligt) dina personuppgifter om dessa är felaktiga, onödiga, fullständiga eller föråldrade.
   
 • Rätt till invändningar: Du har rätt att invända mot att Altia behandlar dina personuppgifter baserat på angelägna, legitima skäl hänförliga till dina omständigheter. Du har rätt att förbjuda att Altia använder dina personuppgifter för direkt reklam. För mer information ber vi dig kontakta Altia på e-postadressen som anges nedan.

Du kan hävda dina rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till e-postadressen nedan.

Uppdateringar
Altia strävar efter att ständigt utveckla webbplatsen och förbehåller sig därför rätten att ändra den här personuppgifts- och cookiepolicyn. Altia ber dig att gå igenom personuppgifts- och cookiepolicyn emellanåt för att se om den har ändrats.

Kontakt 
Om du har frågor gällande Altias tillgång till dina personuppgifter eller bruk av cookies och annan teknik ber vi dig kontakta Altia på info@folkofolk.se