Personuppgiftspolicy | folk o folk

Personuppgiftspolicy

Tack för att du besöker www.folkofolk.se (”webbplatsen”). Webbplatsen drivs av Altia Sweden AB på Sandhamnsgatan 63 A, Box 27084, SE-10251 Stockholm, nedan kallat ”Altia”. Altia åtar sig att skydda din integritet och dina personuppgifter i enlighet med gällande integritets- och dataskyddslagstiftning (inklusive personuppgiftslag 1998:204). Syftet med den här personuppgiftspolicyn är att förse dig med information om hur Altia behandlar dina personuppgifter i samband med webbplatsen. Läs den här personuppgiftspolicyn innan du använder webbplatsen. Om du inte godkänner den kan du inte använda webbplatsen.

Information som vi kan samla in

Generellt kan du besöka webbplatsen utan att uppge några personuppgifter. Du kan emellertid frivilligt skicka in, via e-post eller på andra sätt, personuppgifter till Altia, till exempel när du börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev, sparar din shoppinglista eller rapporterar ett problem med webbplatsen. 

Dessutom använder webbplatsen verktyg för webbplatsanalys för att samla in teknisk och annan anonym information om hur webbplatsen används. Webbplatsen använder också cookies, som är textfiler som placeras på din dator, och cookie-liknande filer och teknik för att analysera hur webbplatsen används. Dessa kallas för ”cookies”. Syftet med att använda verktyg för webbplatsanalys och cookies är att förbättra användarupplevelsen, innehållet på webbplatsen och Altias tjänster. Användningen av dessa kan inte, och är inte avsedda att, identifiera webbplatsens användare. Om du besöker webbplatsen och din webbläsare är inställd till att ta emot cookies anser Altia att detta utgör ett godkännande av användning av cookies. Om du inte vill ta emot cookies kan du inaktivera dem i webbläsaren. Observera att om du inaktiverar cookies kan det medföra att du inte kan använda vissa tjänster på webbplatsen.

Altias användning av informationen

Den information vi samlar in lagras i våra databaser i EU, och kan användas i följande syften: 

 • utveckling, underhåll och hantering av webbplatsen och relaterade produkter (inklusive mätning och analys av trafiken och optimering av webbplatsens innehåll),
 • utveckling och hantering av kundrelationen,
 • hantering av kundfrågor,
 • direkt marknadsföring och
 • analys och klassificering av kundbasen, liksom relaterade aktiviteter, i syfte att förbättra webbplatsen och målinrikta marknadsföring.

Altia samlar inte in andra personuppgifter om dig än sådana som du väljer att lämna ut (till exempel namn och e-postadress), och vi kommer inte att sälja, hyra ut, handla med eller på andra sätt lämna ut dina personuppgifter till någon utanför Altia-koncernen. Vi kan dock dela den insamlade informationen med andra organisationer enligt följande: 

 • Med affärspartners, leverantörer och underleverantörer i samband med utförande av tjänster relaterade till webbplatsen. 
 • Enligt vad lagen tillåter för att undersöka, förebygga eller vidta åtgärder mot olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri, brott mot Altias immateriella rättigheter, brott mot webbplatsens Användarvillkor eller andra avtal, eller enligt vad lagen i övrigt kräver.  
 • Om vi behöver dela informationen för att tillhandahålla någon produkt eller tjänst som du har begärt.
 • Om vi har ditt medgivande att göra det.
 • Om vi säljer eller köper någon verksamhet eller tillgång, i vilket fall vi kan lämna ut informationen till den tilltänkta säljaren eller köparen av den verksamheten eller tillgången.
 • Om våra tillgångar eller väsentligen alla våra tillgångar förvärvas av en tredje part, i vilket fall informationen generellt är en av de överförda tillgångarna.

Säkerhet

Altia eftersträvar att använda lämpliga åtgärder (med hänsyn också till personuppgifternas art) för att skydda dina personuppgifter. Sådana åtgärder innefattar, i förekommande fall, användning av brandväggar, säkra serveranläggningar, kryptering, användning av lämpliga system och processer för hantering av åtkomsträttigheter, noggrant urval av processorer och andra tekniskt och kommersiellt rimliga åtgärder för att på lämpligt sätt skydda dina personuppgifter mot otillåten användning eller otillåtet utlämnande. Altia kan också skapa lämpliga säkerhetskopior och använda andra sådana medel för att förhindra oavsiktlig skada på eller förstörelse av dina personuppgifter, och för att se till att Altias tjänster fungerar korrekt.  

Kontakt 

Om du vill få en kopia av personuppgifter som samlats in enligt den här sekretesspolicyn, korrigera eller radera sådan information, eller i övrigt skicka frågor, kommentarer eller förfrågningar rörande sekretesspolicyn eller webbplatsen, kan du skicka ett e-postmeddelande till följande adress: info@folkofolk.se.

Uppdateringar

Altia strävar efter att ständigt utveckla webbplatsen och förbehåller sig därför rätten att ändra den här sekretesspolicyn. Altia ber dig att gå igenom sekretesspolicyn emellanåt för att se om den har ändrats.