Amerikansk mat

Främst kanske vi förknippar det amerkanska köket med hamburgare, men den amerikanska maten är en spännande blandning av olika matkulturer till följd av den stora invandring som skett till USA genom åren.