Koskenkorva - ett steg närmre världens mest hållbara vodka.

Koskenkorva Vodka Climate Action är världens första vodka framställd på regenerativt odlat korn. En metod som bl a bidrar till att sänka koldioxidutsläppen.

Koskenkorva Vodka Climate Action

Världens första vodka framställd på regenerativt odlat korn

Koskenkorva Vodka Climate Action är ett resultat av ett flerårigt samarbete med miljöorganisationen Baltic Sea Action Group och den finska bonden Jari Eerola.

Den kontrakterade bonden Jari Eerola har på sin gård, inte långt från Helsingfors, producerat 50 ton korn som destillerats till Koskenkorva Vodka Climate Action. Produkten lanseras först i Finland.

Regenerativt jordbruk

Regenerativt jordbruk är en holistisk odlingsmetod som innebär att fälten är beväxta hela året och inte plöjs mer än nödvändigt, samt att endast organiskt gödningsmedel används.

Begreppet är fortfarande relativt okänt för många men metoden har uppmärksammats i miljö- och jordbrukskretsar de senaste åren, då den innebär många miljöfördelar. Det förbättrar bland annat jordens förmåga att lagra kol, vilket sänker koldioxidutsläppen från jordbruket. Det förbättrar också jordkvaliteten, vilket leder till fler och större grödor samt minskad risk för landerosion. Om allt jordbruk i världen genomfördes regenerativt skulle mängden koldioxid i atmosfären minska med 322 miljarder ton. Det motsvarar nästan våra globala utsläpp under 10 år.

Återvinningsgrad på 99,9%

Koskenkorva Vodkas produktion bygger på cirkulär ekonomin. Koskenkorvas destilleri har en återvinningsgrad på 99,9% och till och med kornet som är kvar efter vodkadestilleringen används för att driva destilleriets egen bioenergianläggning. Förutom spannmål till sprit producerar Koskenkorvaanläggningen även stärkelse och råvaror till djurfoder, och koldioxiden som genereras i processen samlas upp och används vid växthusodling. Koskenkorvas investering i cirkulär ekonomi tilldelades The Green Company of the Year Award av den internationella publikationen för dryckeshandel - The Drinks Business.

BSAG Carbon Action Platform

BSAG Carbon Action Platform är ett samarbetsprojekt mellan forskare, jordbrukare och företag i syfte att hitta bättre sätt att lagra atmosfärisk koldioxid i mark, samt verifiera resultaten vetenskapligt. Att utveckla en kolkalkylator för att mäta resultaten av regenerativt jordbruk är ett exempel på arbetet som utförs på Carbon Action-plattformen. Lanserat som ett pilotprojekt har plattformen vuxit till ett pågående samarbete mellan flera partners som fått uppmärksamhet internationellt.