Därför är regenerativt jordbruk bra för klimatet.

Läs om varför lantbrukarna som förser Koskenkorva med korn, arbetar med regenerativt jordbruk, vad det innebär och varför viktigt för deras egen del.

Regenerativt jordbruk

Koskenkorvas produktionsanläggning i Österbotten i Finland är ett av världens mest miljövänliga destillerier. Fabriken drivs främst av bioenergi som genererats i företagets eget bioenergikraftverk och återvinnings- och återanvändningsgraden i fabriken är 99,9 procent. Dessutom använder företaget klimatvänligt regenerativt odlat korn i en del av vodkaframställningen. folk o folk har pratat med lantbrukaren Noora Aila som tillsammans med sin man Veli-Pekka Aila odlar en del av det korn som används i Koskenkorvas fabrik.

Regenerativt jordbruk är en odlingsmetod som ger friskare jordar och bidrar till att sänka koldioxidutsläppen. Regenerativt betyder ordagrant något som kan återbilda eller återskapa sig själv. Inom jordbruket handlar det om att bygga upp och förbättra naturliga processer och kretslopp i och ovan jord.

– För oss är regenerativt jordbruk ett sätt att föra våra åkrar vidare till kommande generationer i bättre skick än om vi hade odlat på traditionellt sätt, säger Noora Aila, lantbrukare och leverantör av korn till Koskenkorvas fabrik i Finland.

Hon och Veli-Pekka Aila är båda agrologer. De möttes för sju år sedan och i dag arbetar båda på Veli-Pekkas gård. Tillsammans började de fundera på om de kunde förbättra sitt sätt att odla.

En trend har länge varit att lämna jorden ifred så mycket som möjligt och minska plöjning och jordbearbetning, vilket leder till minskad mineralutarmning och att jordarna tar mindre skada. Detta är första steget till regenerativ odling.

Sedan började det att pratas om att så grödor som täcker marken efter spannmålsskörden. Att täcka jorden har många fördelar: jorden behåller sin fuktighet längre, förhindrar erosion, ger näringstillförsel från grödorna, håller nere ogrästillväxten och binder kol i marken.

– Vi får bidrag från staten för att dessa grödor, men detta är inget som vi håller på med för att tjäna pengar, säger Noora.

Hon förklarar vikten av att så grödor som hinner växa upp innan snön kommer och försvinner naturligt ned i marken innan det är dags att så nytt spannmål igen. Därför använder hon och Veli-Pekka i huvudsak ettåriga växter.

– Det är på så sätt som vi får fälten att arbeta och skapa biomassa som ger fälten näring. Vi försökte först med hö, men det låg kvar och ställde till problem vid vårsådden. Nu odlar vi en blandning som innehåller bland annat klöver. Vi har kommit fram till att det är bra att blanda olika grödor eftersom vissa grödor växer bättre på vissa ställen och andra grödor på andra ställen.

Traktor på fält

Samma synsätt som Koskenkorvas destilleri

Koskenkorva hörde talas om Veli-Pekka efter att en finsk tidning hade skrivit en artikel om honom och hans tankar kring odling.

– De hörde av sig till oss och vi pratade i timmar om odlingsmetoder och klimatpåverkan och insåg att vi hade samma synsätt kring klimatvänlig odling. Det var också först då som vi fick upp ögonen för att vårt sätt att odla i själva verket var regenerativt jordbruk.

Innan Veli-Pekkas och Nooras korn hamnade i Koskenkorvas spritproduktion fick de genomgå en noggrann granskning.

– De har haft folk här som har kollat att vi inte bara pratar, utan också i praktiken gör som vi säger. Och allt har dokumenterats, säger hon stolt.

Gården är på nästan 400 hektar, vilket med finska mått mätt är att betrakta som en stor gård. Den ligger också i Österbotten, cirka 40 minuters bilfärd från Koskenkorva. Korn är Nooras och Veli-Pekkas huvudspannmål, men de odlar även havre, vete, råg och oljeväxter. De sistnämnda är viktiga för kretsloppet i regenerativ odling.

Binder vatten i jorden

Noora berättar att det klimatsmarta, regenerativa jordbruket bidrar till det den biologiska mångfalden och att det bygger upp humuslagret, det vill säga det översta jordlagret.

– För oss är humusen avgörande, även om kolbindningen också är en positiv effekt. Men humus är nyckeln till att jorden kan absorbera vatten. I takt med klimatförändringarna får vi varmare och varmare somrar och det kan gå veckor utan regn. Vi behöver därför förändra våra jordar så att rötterna kan hitta vatten även under långa perioder utan regn. För oss är det den viktigaste anledningen till att vi satsar på regenerativt jordbruk, avslutar Noora.

Koskenkorva Vodka, 700ml

239,00 kr


Koskenkorva Vodka är en premiumvodka som baseras på två ingredienser av högsta kvalitet: finskt korn och rent vatten. Vodkan är destillerad mer än 250 gånger och har en mycket ren, neutral vodkakaraktär.

Koskenkorva Vodka passar att avnjutas som den är men är även perfekt som drinkingrediens.