Bee Urban får det att surra och blomma på stadens tak.

Bee Urban jobbar med att stärka ekosystem och biologisk mångfald i urbana miljöer. Vi har fått en intervju med grundaren till det fantastiska företaget.

Bikupa från Bee Urban

Bee Urban startade för tio år sedan och hyrde då ut bikupor till företag i stadsmiljön samt skötte driften och underhållet på dessa och bidrog på så sätt till den biologiska mångfalden i urbana miljöer. I dag har de fler tjänster och kallar sig ett ekosystemtjänstföretag.

– Vi ville att bina skulle få uppmärksamhet och bli informationsspridare så att stadsmänniskorna skulle prata mer om bin, ekosystem och om sårbarheten hos våra resurstillgångar, säger Josefina Oddsberg Gustafsson, VD, utbildad urbanekolog och grundare av Bee Urban.

Mer än bikupor

Garnisonen

Bikuporna finns kvar, men i dag omfattar verksamheten även trädgårdar, takjordbruk och utbildningar om ekosystem och urban hållbarhet.

– Man kan alltså säga att vi är ett ekosystemtjänstföretag där vi erbjuder tjänster som vi bedömer är rimliga och som gynnar ekosystemen på de platser vi verkar. Det kan vara hos en kund eller här (på terrassen på Garnisonen på Karlavägen).

Josefina förklarar att det i dag finns ganska många bikupor inne i Stockholm, och att det är viktigt att vara försiktig så att det inte uppstår en konkurrenssituation mellan vilda pollinatörer och de honungsbin som Bee Urban eller andra företag placerar ut.

– Därför har vi också börjat att säga nej till bikupor. Vi ställer dem bara där vi bedömer att de gör ekologisk nytta.

Bee Urban jobbar med hela ekosystemen och vill inte överbelasta någon del av dem.

Men kan bin verkligen trivas i stadsmiljön?

Bikupa från Bee Urban

– Det värsta problemet för bin är monokulturer, det vill säga att det odlas samma saker på stora arealer. Då har de inte mat efter att skörden blommat och saknar boplatser. Där blir de också ofta utsatta för insektsgifter. Det är väldigt tydligt att dessa tre faktorer påverkar binas livskvalitet, förklarar Josefina och tillägger att klimatförändringarna naturligtvis också har inverkan på binas mående.

I städer slipper de små insekterna jordbruksgifter. Tvärt om vad många kanske tror, så finns där mycket för dem att äta under hela säsongen.

– Vi människor gillar att ha blommande växter för att det är vackert, vilket gynnar bina. Det finns koloniträdgårdar, parker, kyrkogårdar, balkonger med mera.

Det finns forskning som visar att i stället för att leva i miljöer som är hårt besprutade med monokulturer, kan urbana miljöer vara fördelaktiga för bina. Det kan till och med vara så att de trivs bättre.

För några år sedan fanns Bee Urbans bin och bikupor på terrassen på Mood Gallerian i Stockholm, men de trivdes inte och fick flytta.

– Vi är måna om att våra bin ska må bra. Fungerar det inte får de bo någon annanstans. Men det är ovanligt att de inte trivs, förklarar Josefina.

Vid en provtagning av bin som fanns på Kulturhusets tak upptäcktes det att någon i närheten använt sig av ett otillåtet gift.

– Bin är bra indikatorer på hur omgivningarna mår eftersom de hela tiden är runt överallt och rekar av omgivningen. Vi ser vad som finns i närheten på det pollen och nektar som de drar in.

Trädgårdar på taken i stan

En typisk kund till Bee Urban är ett fastighetsbolag som vill göra i ordning en takterrass till en social yta, eller så kommer företaget in som konsulter vid nybyggnationer.

– Vi gör faktiska insatser för det lokala ekosystemet genom att bidra med växter som är mat till djuren och stödjer den gröna mosaiken i staden så att det finns spridningskorridorer för djuren, boplatser med mera. Det är riktiga, robusta insatser som gör att vi får en starkare livsmiljö i staden.

De samarbetar med arkitekter, stadsplanerare, designers och pedagoger. Kunden har önskemål och Bee Urban ger förslag utifrån sin samlade kompetens.

– Om de till exempel vill ha en yta för avkoppling för sina anställda föreslår vi arter som passar just där. De anlitar inte oss för att det bara ska bli fint, utan för att vi kommer med ytterligare en dimension.

Plats för både människor och djur

Takterass

Bee Urban skapar ett ekosystem för rekreation, hälsa och pedagogik, som ska fungera för både djur och människor.

– Vi separerar inte människorna från djuren – vi lever ju tillsammans.  Det är här det stora glappet finns mellan hur vi människor använder de naturliga resurserna och hur vi behandlar de andra invånarna på planeten. Vi har tappat greppet om att vi är en del av ekosystemet, och inte utanför.

Bee Urbans lokaler ligger på en takterrass på Karlavägen 100 i centrala Stockholm. Här finns ett uterum, ängsmattor med boplatser och mat för stadens fauna, bioponisk inomhusodling, frilandsodlingar med perenna grönsaker med mera – och bikupor, förstås. Bioponisk odling är som hydroponisk, dvs. odla utan jord, fast med ekologisk näringslösning.

– Det här heter Bee Urban evolution lab. Här visar vi den senaste tekniken inom energi, bevattning och odlingsmetoder som är lämpade för stadsmiljö. Hit kan man komma på visningar och eller på en inspirationsföreläsning.

Det finns också möjlighet för företag att boka rummet för möten eller fest, kombinera det med yoga eller chi-gong och inta en vegansk lunch eller middag i det grönskande uterummet och samtidigt få en kort inspirationsföreläsning om Bee Urbans insatser.

Företaget finns även i Malmö och Göteborg, men där har det hittills främst handlat om bikupor.

– Vi hoppas att vi får möjlighet att anlägga lite trädgårdar där också, säger Josefina avslutningsvis.

Läcker likör med smak från bikupan:

Jack Daniel's Tennessee Honey

340,00 kr


En len och aromatisk whiskeylikör där klassisk Jack Daniel's möter honung. Doften har inslag av rostade nötter, gräddkola och honung. Smaken är söt och bjuder på toner av honung, mjölkchoklad, vanilj och kryddor.