Sex färger och en flagga för fred och kärlek.

För snart 40 år sedan skapades en vår tids viktigaste symboler för människors lika värde. Prideflaggan representerar kampen för fred och kärlek och är värd all uppmärksamhet den kan få.

Regnbågsflagga

Regnbågsflaggan används idag för att symbolisera flertalet ideologier och rörelser med kärlek som centralt tema, bland annat fredsrörelsen som har mängder av olika grenar i bland annat Israel, Storbritannien och Sverige. Färgkombinationens mest kända användning är den för Prideflaggan, en symbol för inkluderande, mångfald, homosexuella, bisexuella och transpersoner. Flaggan är nära sammankopplad med HBTQ-rörelsen som värnar om HBTQ-personers rättigheter och intressen.

Prideflaggan skapades på 70-talet efter att konstnären och aktivisten Gilbert Baker blivit tillfrågad av Harvey Milk att skapa en symbol som representerade gay-rörelsen. Tillsammans med några frivilliga fyllde Baker några tomma soptunnor med färg och började måla.

Stockholm Pride

- Så fort jag såg reaktionen så visste jag att det skulle bli något stort. Jag visste inte vad eller hur, men jag visste, sa Baker i en intervju 2008.

Inom begreppet Prideflaggor finns ett antal olika variationer som alla representerar en specifik grupp inom HBTQ-samhället. Den ursprungliga och mest igenkännbara regnbågsflaggan innehöll 8 stycken färger. Idag består flaggan av 6 färger som alla har en egen betydelse.

HBTQ-rörelsen har på relativt kort tid blivit en globalt enande verksamhet för människors lika värde som framhäver styrkan i varje människas unika kvalitéer och egenskaper.

PRIDEFLAGGAN – Det här står färgerna för:

Röd = LivetOrange = HelandeGul = SolenGrön = NaturenBlå = HarmoniLila = Anden