Vårt åtagande för att rädda Östersjön.

Östersjön anses idag som ett av de mest förorenade haven i världen. Det går fortfarande att rädda, men det kräver omedelbara åtgärder. 

Östersjön, fotograf Janne Gröning

De mest allvarliga miljöproblemen är övergödning, farliga ämnen, sjötrafik och förlusten av biologisk mångfald. Problemen är sammanlänkade.

The Baltic Sea Action Group (BSAG) är en oberoende, icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för att återställa den ekologiska balansen i Östersjön. Arbetet grundar sig i konstruktiva samarbeten på alla nivåer i samhället, inklusive den högsta politiska nivån i alla Östersjö-länder, myndigheter och privat sektor. BSAG tillhandahåller forskningsresultat till beslutsfattare och gör det möjligt för företag att finna och implementera lösningar.

folk o folk ingår i den finländska koncernen Anora som bland annat är en stor producent av vodka. Huvudingredienserna i Anoras alkoholdrycksproduktion är vatten och destillat av korn odlat i Finland. Anora har förbundit sig till att uppnå målet att stödja hållbart jordbrukande genom kontrakterade bönder och att minska vattenkonsumtionen i produktionen.

Baltic Sea Commitment Maker

Anora är en stor köpare av korn i Finland med 1500 kontrakterade bönder som odlar på totalt 50 000 hektar. Siffran motsvarar ca 2,5 procent av Finlands uppodlade mark. Anora strävar efter att vara uppmärksamma på effekterna av vår verksamhets påverkan på Östersjön och andra vatten. Anoras åtagande spelar en betydande roll i insatserana att rädda Östersjön. Välskötta jordbruk som minimerar läckage av näring ger också en högre avkastningsnivå för bönderna.

En av de viktigaste praktiska aspekterna av Anoras åtagande är att erbjuda stöd till kontraktsbönder och verktyg för att hjälpa dem att upprätthålla den korrekta näringsbalansen. Genom att ge bönderna information om fosfor- och kvävehalten på kornet som de har levererat till Anora kan de optimera odlingsmetoderna, vilket leder till en minskning av näringsläckage.

Man i ett kornfält i Ilmajoki, Finland

Anora har även anordnat informationstillfällen för bönder och försett dem med kunskap om hur man främjar hållbara odlingsmetoder.

Det andra målet i Anoras åtagande, att minska vattenåtgången i produktionen, har också blivit välimplementerat. Genom att fokusera på optimerad vattenförbrukning och på produktionsutrustningen har vattenförbrukningen minskat och spillvattenkvaliteten har förbättrats. Dessutom kommer en investering i Anoras estniska anläggning 2015 att minska vattenförbrukningen ytterligare i framtiden.

Även om Anoras åtagande officiellt är fullgjort i slutet av 2017 så finns det ingen ände i sikte för Anoras ansträngningar mot ett mer hållbart jordbruk.

Koskenkorva Sauna Barrel

247,00 kr


Koskenkorva är en ort i Ilmajoki kommun i Västra Finlands län och är naturligtvis mest känd för vodkan som är uppkallad efter orten. Koskenkorva Vodka är en premiumvodka, tillverkad av korn från Koskenkorvas egna fält sen 1953. Koskenkorva är destillerad mer än 250 gånger och har en mycket ren, neutral vodkakaraktär.

Den här varianten lagras på kraftigt kolade ekfat av amerikansk ek som ger en smak med inslag av kolade fat, vanilj, rökighet, åldrade träplankor och rostad malt.

Matgeek och Josephine Sondlo

Hållbara drinkar med Explorer.


Det ska inte vara svårt att vara klimatsmart. Här visar den prisbelönta bartendern Josephine Sondlo och YouTube-profilen Johan ”Matgeek” Hedberg hur du kan göra klimatsmarta drinkar med Explorer.

Läs mer »
 CHILL OUT rPET

CHILL OUT inför 100% rPET.


CHILL OUT växlar upp sina gröna ambitioner och blir nu ett av de första vinvarumärkena i Europa att införa rPET i hela sortimentet - flaskor av 100% återvunnen plast. 

Läs mer »