Kajsa Bergqvists viktiga engagemang i Regnbågsfonden.

Kajsa Bergqvist är ambassadör för Regnbågsfonden, för att hjälpa utsatta HBTQI-personer. Vi har träffat henne och tagit reda på varför.

Kajsa Bergqvist

Att Kajsa Bergqvist är en av våra främsta friidrottare genom tiderna känner de flesta till. Att hon dessutom är djupt engagerad i HBTQI-frågor och mänskliga rättigheter i andra delar av världen är det färre som vet.

Kajsa sitter sedan några år tillbaka i styrelsen och är ambassadör för Regnbågsfonden – en stiftelse vars ändamål är att finansiellt stötta HBTQI-personer i världen som på olika vis diskrimineras och förföljs.

– Grunden till Regnbågsfonden kommer härifrån, säger dess ordförande Jon Voss, och syftar på Mälarpaviljongen där folk o folk träffar honom samt Kajsa Bergqvist för intervju.

Mälarpaviljongen är en restaurang och bar på Norr Mälarstrand i Stockholm som har blivit en samlingsplats för många personer i HBTQI-rörelsen (den är mycket populär även hos andra besökare). Just den här kvällen är det Mälarpaviljongens sommarinvigning med artister och andra festligheter och Kajsa Bergkvist ska ta emot en check för Regnbågsfondens räkning.

Starten av Regnbågsfonden

Grunden till Regnbågsfonden startades 2013 av Arto Winter och Anders Karlsson som äger Mälarpaviljongen.

– Här arbetar många, ofta nyanlända, som har flytt från sina länder av HBTQI-skäl. Bland annat fanns här några personer från Uganda då det fanns ett hot om att införa skärpning av sodomilagstiftningen i landet, vilken förbjuder homosexuella relationer. Det skulle gå så långt att de till och med riskerade dödsstraff, förklarar Jon Voss.

Kontrasten mellan att sitta öppet på Mälarpaviljongen i solskenet och njuta i ett land som Sverige och de platser som fortfarande har förtryck, blev alltför påtaglig.

– Vi kände att vi ville visa solidaritet och stödja det arbete som motverkar förtryck, lagstiftningar och sociala stigma som finns i många länder, fortsätter Jon.

Mälarpaviljongens Regnbågsfond startade då i mindre skala med syfte att samla in pengar för att tillsammans med RFSL kunna stötta en organisation i Uganda som motverkade lagstiftningen mot homosexuella.

– Det lyckades! Med vårt första bidrag var vi alltså med och stoppade en lag som skulle innebära dödsstraff, säger Jon.

Naturligtvis blev de uppmuntrade av framgången med det första projektet. Så småningom, när verksamheten växte och blev större startades en stiftelse för att vara fristående från Mälarpaviljongens övriga verksamhet. Regnbågsfonden blev född.

Det finansiella stödet 

Regnbågsfonden stöttar enbart organisationer och projekt utanför Västra Europa. Det kan handla om att förändra attityder, stötta individer på flykt och bidra till organisationer som arbetar lokalt med dessa frågor.

– Vi gör alltså inget eget arbete, utan bidrar med pengar till dem som finns på plats.

Jon berättar att många som arbetar med de här frågorna i länder som Regnbågsfonden riktar sig till lever under ständiga hot. Både från myndigheter, mobbar, lokalmedia som driver hetskampanjer, grannar eller familj.

– Vårt stöd går ofta till livsuppehållande säkerhetsåtgärder.

Ett av de största projekten som Regnbågsfonden arbetat med var i Tjetjenien där det uppstod en akut situation. Man började jaga homosexuella som flydde panikartat till Sankt Petersburg eller Moskva.

– Vi gjorde en sms-insamling och fick in 1,6 miljoner kronor i stöd från enskilda personer. Det var alltifrån 5 kronor till 10 000 för just det här projektet. Minst 100 personer har Regnbågsfonden kunnat hjälpa genom att ge stöd till de som arbetar med det här, säger Jon stolt.

I det här fallet var situationen så akut att de riktade insamlingen till ett specifikt projekt. Annars skänker man pengar generellt till fonden, som sedan fördelas på de olika projekten, som alltså kan skilja sig åt i omfattning och karaktär.

Kajsa – varför engagerade du dig i Regnbågsfonden?

– När jag kom ut i Sverige, som är ett av världens mest liberala och öppna länder, har jag bemötts med kärlek och respekt från alla håll. Men när man reser runt i världen så mycket som jag, ser man att det inte är så överallt. Den acceptans som vi har i Sverige hittar man till exempel inte i Afrika. I vissa länder riskerar du att bli mördad om du är homosexuell, och då ville jag göra något åt situationen, avslutar Kajsa Bergqvist.

FAKTARUTA Regnbågsfonden

Start: Regnbågsfonden startade 2013 som Mälarpaviljongens Rainbow Fund och omvandlades 2014 till Insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden av Jonas Gardell, Arto Winter och Jon Voss.

Syftet: Regnbågsfondens ändamål är att finansiellt hjälpa HBTQI-personer i hela världen, liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där HBTQI-personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

Donera till Regnbågsfonden: plusgirokonto 900 552-1, bankgiro 900-5521, Swish 123 900 55 21

Mer information: http://www.regnbagsfonden.org/