Sazerac - lär dig mer om denna klassiska drink.

Sazerac är en av våra äldsta cocktails i old fashioned stil. Här får du veta mer om drinken, hur och varför den förändrats över tid och ett recept på drinken.

David Kringlund

Sazerac är en av våra äldsta cocktails i old fashioned stil, skapad i New Orleans runt mitten av 1800-talet. Men hur är det nu, ska den blandas på cognac eller amerikans whisky? Vi går igenom varför Sazeracrecepten skiljer sig åt på den punkten och hör efter med cocktailkreatören David Kringlund om var han står i frågan.

Ett riktigt orginal

Likt ett stort antal av våra klassiska cocktails från det sena 1800-talets Amerika, de så kallade guldåren, har drinken Sazerac sitt ursprung i den kreolska smältdegel som utgjorde New Orleans under denna tid.

Tillsammans med andra drinkar i så kallad old fashioned stil, det vill säga rörda cocktails med starksprit, socker, vatten och cocktailbitters, satte Sazerac agendan för vad en cocktail är. Då Sazerac också adderar en skvätt absint till de fyra komponenter jag nyss nämnt faller den dessutom under kategorin “improved cocktails” - en populär typ av drink i de franska kvarteren av New Orleans som snart därpå kom att bli efterfrågat i hela landet.

Sazerac har alltså varit med från cocktailens begynnelse och är därav ett oumbärligt inslag i vår drinkhistoria.

Cognac eller amerikansk whisky?

Det ursprungliga Sazeracreceptet, som kom till på Sazerac House i New Orleans i mitten av 1800-talet, är fortfarande föremål för debatt. Gjordes den på fransk-importerad cognac eller inhemsk whisky?

Googlar du på Sazerac kommer du att hitta olika versioner av drinken som antingen listar cognac eller amerikansk whisky — bourbon eller rye (råg) — som basingridiens, och ibland ser vi också en kombination av både cognac och amerikansk whisky.

Hur kan detta komma sig?

Jo, den vanligaste förklaringen är att en Sazerac (som alltså härstammar från fransk kreolsk kultur i New Orleans) från början blandades med enbart det franska druvdestillatet från Cognac, eller möjligtvis med brandy, det vill säga druvdestillat producerat utanför Cognacregionen, men att vinlusen som ödelade hela Europas vinproduktion - och därmed också cognacsproduktionen - drev jänkarna att i stället göra Sazeracs på sin inhemska majs och rågwhisky. Vilket också var billigare och lättare att få tag i.

Sazerac år 2023

Sazerac har idag en självklar plats på den globala cocktailkartan. Likt många andra klassiska cocktails återupplivades Sazerac under den renässans som rådde runt millenieskiftet då hela barindustrin blickade tillbaka på drinkar från guldåren.

Vare sig du befinner dig i Bangkok, Stockholm eller New Orleans kan du beställa en Sazerac på vilken cocktailbar som helst värd namnet. Den kommer troligtvis serveras med rye whisky, som sedan ett tio-tal år har blivit ny standard.

Men självklart kan du be om att få din Sazerac på det sätt som du föredrar; antingen med cognac, med amerikansk whisky eller med båda.

/Tina Shine