Defekter i vin: Hur smakar ett korkdefekt vin?

Ett korkskadat vin är inte att man fått rester av kork i vinglaset utan det är en defekt, och vinet ska då reklameras vid restaurangbesöket eller till Systembolaget. Men hur vet man om vinet är korkskadat?

Korkskadat eller korkdefekt vin.

I en ny artikelserie behandlar vi defekter och skönhetsfel i vin och vi börjar med korkskadade, eller korkdefekta viner som det också heter.

Hur smakar ett korkdefekt vin?

Doften kan påminna om blöt och möglig pappkartong, fuktig källare, blöt säckväv eller klor. Samma toner finns i smaken och vinet känns hårt, aromfattigt och tappar all frukt. Ibland kan det vara svårt att upptäcka om de endast är lätt korkskada, så kallad ”smygkork”. Andra gånger är det fullkomligt uppenbart.

Både korken och hela vineriet kan drabbas

Drygt 1–2 procent av världens viner beräknas vara korkdefekta. 20–30 procent av dessa beror på kontaminering i vinanläggningen (luftburen). Därför kan det förekomma korkdefekter även i vin som har andra förslutningar än naturkork.

De övriga 70-80 procenten beror på att korken är drabbad. Angrepp på korken kan ske på korkeken, under produktionen av korken eller senare.

Två ämnen som ger korkdefekt

Det är främst två ämnen som ligger bakom korkdefekta viner: TCA (2-4-6 Trikloranisol) och TBA (2-4-6 Tribromoanisole).

TCA kan bildas vid en kontaminering av mögelsvampar på korkeken eller korken (Penicillum och/eller Asperigillus). Men det kan också kan uppstå när en substans som innehåller fenoler (vin, trä, kork) Kommer i kontakt med substans som innehåller klor (impregneringar, rengöringsmedel).

TBA kan bildas av Tribrofenol som används som insektsmedel i byggnader. Men det kan också komma från förpackningar (exempelvis pappkartonger) som behandlas med TBA för att förhindra mögelangrepp.