Defekter i vin, del 2: Hur vet man om ett vin är reduktivt?

Om ett vin har för mycket reduktiv karaktär är det en defekt, men gränsen är personlig och del toner kan försvinna med hjälp av luftning.

Reduktion i vin.

I en ny artikelserie behandlar vi defekter och skönhetsfel i vin. Vi började med korkdefekta viner och nu är det dags med reduktion.

Hur smakar ett vin som är reduktivt ?

Färgen påverkas inte, men doften påminner om gummi, avlopp, animaliska toner, ruttet ägg och slagen flinta. Smaken är samma som doften och vinets fruktighet upplevs som nedtonad.

Men var gränsen går om det är en defekt eller inte är hårfin och också en smaksak. Ett vin kan ha en mycket obehaglig karaktär av avlopp medan ett annat kan ha mycket läckra toner av vulkan och flintrök.

Vanligt i viner med skruvkapsyl

De ämnen som ligger bakom reduktion är tioler eller merkaptaner och de uppstår i en anaerobisk miljö där svaveldioxid omvandlas till svavelväte. Det är vanligast i viner med skruvkapsyl och kan bero på reduktiv vinmakning (druvor och vinet får mycket lite kontakt med syre) eller skruvkapsyler som är för täta. Även viner som lagras med jästfällningen och där man sällan rör runt i jästfällningen (batonnage) kan det uppstå reduktion. Det är vanligare i vissa druvsorter, som exempelvis mourvèdre och syrah.

Kan bli bättre med luftning

Reduktion kan försvinna delvis vid luftning, så dekantera vinet en eller flera gånger om du upplever reduktiva toner i vinet. Problemet kan även åtgärdas i vineriet med tillsats av kopparsulfat (max 1mg/liter).