Välj vin från Sydafrika och stötta det svårt Corona-drabbade landet.

Sydafrika är ett av de länder som drabbats hårdast av pandemin. Du kan stötta genom att välja vin från Sydafrika på restaurang eller Systembolaget.

Maja Berthas

– Stötta den sydafrikanska vinnäringen och köp landets viner, uppmanar Maja Berthas, marknadschef för Wine of South Africa i Skandinavien. Sydafrika är ett av de länder i världen vars vinproducenter har drabbats hårdast av den pågående pandemin.

– Att påstå att 2020 har varit utmanande är en underdrift. Den sydafrikanska vinindustrin har drabbats hårt av den globala coronapandemin och de restriktiva åtgärder som vår regering har infört för att bekämpa viruset, säger Liezel Dippenaar, Global Marketing Manager för vinvarumärken som Nederburg, Drostdy Hof m fl. 

Precis som i många andra länder vidtog de sydafrikanska myndigheterna en rad åtgärder för att bromsa smittspridningen.

– I stort sett stängdes hela landet ner, så när som på ett undantag: jordbrukssektorn. Men så gjorde de ett undantag från undantaget – och det var vinindustrin. Den blev också satt i lockdown. Till en början fick vinodlarna inte ens skörda sina druvor, men det insåg man snart var en omöjlighet, säger Maja Berthas, skandinavisk marknadschef för Wine of South Africa.

Skörd hos Nederburg i Sydafrika

Vinförsäljningen stoppades på alla fronter

Det blev tillåtet att plocka och ta hand om druvorna igen, men sedan kom nästa bakslag – man fick inte avyttra vinet.

– Under fem veckor var det exportförbud. Dessutom fick alkohol inte säljas lokalt i Sydafrika, varken i affärer, barer, på restauranger eller på nätet. Ingenting! Förbudet varade i tretton veckor, säger Maja Berthas och fortsätter:

– Den officiella förklaringen till de inhemska restriktionerna var att man har ett stort problem med alkoholrelaterade skador såsom trafikolyckor och utövande av våld i samband med alkoholintag. Man menade, att med den reda höga påfrestningen som pandemin innebär på sjukhusen, så skulle man minimera risken för att den här typen av skador belastade vården ytterligare.

De kraftiga restriktionerna har försatt Sydafrikas vinnäring i en svår kris och många är på väg att duka under. 

– Vinsektorn sysselsätter normalt cirka 300 000 personer och man estimerar att åtminstone 20 000 redan har blivit av med sina jobb. För dessa finns det inga jobb att gå tillbaka till nu när restriktionerna har lättat – en siffra som man befarar kommer att öka, säger hon.

– Inom de närmsta tolv till arton månaderna räknar man dessutom med att runt trehundra farmare, de som odlar druvorna, samt sjuttio till åttio vinerier måste lägga ned eller ställa om sin verksamhet till något annat.

Sverige, en viktig marknad för vin från Sydafrika

Sortering av druvor

Många av de sydafrikanska vinarbetarna kommer från redan utsatta grupper och krisen i branschen förvärrar nu deras situation ytterligare. De som blir av med sina jobb försörjer ofta inte bara sig själva, de ansvarar också för sina familjer.

– Ett vanligt missförstånd är att vinnäringen i Sydafrika är rik, men så är det inte. Innan coronautbrottet var ungefär 20 procent av vingårdarna lönsamma, alltså en ganska liten andel. Hur den siffran kommer att se ut efter pandemin är det ingen som vet. Men den kommer inte att se bra ut!

– Det är helt enkelt så krasst att den Sydafrikanska vinnäringen nu måste förlita sig på exportmarknaden. Och Sverige är en viktig marknad, så vi uppmanar att folk lite solidariskt väljer vin från Sydafrika när de är på restaurang eller på Systembolaget, säger Maja Berthas. 

– Varje slurk räknas, avslutar Liezl Dippenaar.

Följ kampen i sociala medier på #SaveSAwine