Terra de Asorei

Ligger i Salnésdalen i Rias Baixas, regionen i nordvästra Spanien.

Terra de Asorei

Terra de Asorei är en egendom som ligger i Salnésdalen i Rias Baixas regionen i nordvästra Spanien. Man äger 60 hektar vinodlingar där stockarna är 20-60 år gamla. Logotypen är en stjärna som består av 6 stycken A. Det sex bokstäverna står för de sex familjer som i början av 2000-talet gick samman och bildade Terra de Asorei. De sex A:na kan även utläsas som: Albariño, Authentic, Adega (“vineri”), Atlantic Art och Amor.

Besök Terra de Asoreis hemsida