Kron

Kronvodkas historia har sitt ursprung i de kronobrännvin som tillverkades redan på 1700-talet under Gustaf III tid.

Kronlikörer på bord

Kron tillverkar både vodka och hantverkslikörer. Kronvodkas historia har sitt ursprung i de kronobrännvin som tillverkades redan på 1700-talet under Gustaf III tid. Svenska kronan inrättade på den tiden ett sextiotal kronobrännerier för att möta konkurrensen från illegal sprit. Det var konungen själv, Gustav III, som stod bakom nyordningen. Den 2 maj 1776 levererades det första brännvinet från kronobränneriet i Stockholm. Kronobrännvinet serverades endast på 3000 officiella krogar. För att framhålla deras legala status försågs de med skyltar med riksvapnet. På krogarna serverades kronobrännvinet i karaffer och i glas som bar kungens emblem. 

Krons hantverkslikörer har också tillverkats sedan en lång tid tillbaka. I dagens sortiment finns fem smakintensiva, genuint råvarubetonade och omsorgsfullt balanserade likörer – Fläder, Citron, Triple Sec, Vanilj och Grön Curaçao.