Vad är Ruffino Cares?

Ruffino Cares är dels ett initiativ som ämnar att reducera vårt miljöavtryck, dels att ge tillbaks till samhället och uppmuntra ansvarsfullt drickande. 

Ruffino Cares

För oss innebär Ruffino Cares många olika saker. Dels är det ett initiativ som som ämnar att reducera vårt miljöavtryck genom att släppa ut mindre koldioxid, använda mindre vatten och bara gödsla med naturligt gödsel. Men det handlar även om att ge tillbaks till samhället och uppmuntra ansvarsfullt drickande.

Ruffino Cares

”Att skydda miljön och dess biologiska mångfald genom att använda oss av hållbara metoder har under de senaste åren blivit grundläggande för oss på Ruffino. 2018 fick våra egendomar certifieringen ”Biodiversity Friend” från World Biodiversity Association”, berättar Maurizio Bogoni, Estate director.

Vi vill helt enkelt ta ansvar för hur vår produktion påverkar inte bara samhället runtomkring oss, men också hela världen. Just den här artikeln kommer att fokusera på miljöaspekten av Ruffino Cares, men om du vill läsa mer om de andra delarna av vårt arbete kan du besöka (länk).

Så, vad gör vi då? För att få en bättre överblick har vi delat in vårt miljöarbete i olika kategorier. 

Handbok för hållbart jordbruk

För att säkerställa att vi brukar jordens resurser på ett hållbart sätt i vår process har vi tagit fram en handbok med olika ”best practices”. Den tar bland annat upp hur vi kan begränsa användandet av kemikalier, användning av naturliga gödningsmedel, hur vi kan säkra jordens fertilitet samt minska avrinning och erosion i marken. 

Energianvändning 

Dels gäller det att använda energin på ett smart sätt och på så vis sänka den totala förbrukningen. Men vi vill även använda förnybara källor såsom solceller eller vindkraft. Vår senaste data visar att 35% av vår förbrukade energi kommer från denna typ av källor. 

Utsläpp

För att kunna minska våra utsläpp av växthusgaser tar vi varje år fram en rapport som visar var vi står just nu. Där mäter vi allt från utsläppen från våra jordbruksmaskiner till kylsystem och transporter. 

Vattenåtgång

På samma sätt som vi mäter våra utsläpp mäter vi också varje år vår vattenåtgång för att effektivisera förbrukningen. Förutom det har även en vattenreningsanläggning installerats på Pontassieve och vi har anlagt våtmarker vid både La Solatia och Greppone Mazzi. 

Om Ruffino Cares

Under 2017 började vår resa mot att bli ett mer hållbart företag. Ruffino Cares är ett initiativ som bland annat ämnar att reducera vårt miljöavtryck genom att släppa ut mindre koldioxid, använda mindre vatten och bara gödsla med naturligt gödsel. Det är en början, men vi vet att vi alltid kan bli bättre. Du kan läsa mer om allt vi gör under Ruffino Cares här